39:11ל״ט:י״א
1 א

התבטח בו. לאסוף תבואתך בשביל שכחו רב ויכול לסבול הרבה:

2 ב

ותעזוב אליו יגיעך. לאסוף אל הבית: