39:10ל״ט:י׳
1 א

בתלם עבותו. (או קשרת ראם בעבור תלם של שורך) עבות חבל שקושרין (שוורי') לתלמי המחריש':

2 ב

ישדד. יתקן השדה: