38:9ל״ח:ט׳
1 א

בשומי ענן. סביבות ים אוקיינוס שהוא היקף העולם ועננים סובבים לו כלבוש:

2 ב

חתולתו. תכריכו כמו והחתל לא חתלת (יחזקאל ט״ז:ד׳):