38:6ל״ח:ו׳
1 א

ירה אבן פנתה. באמצע הים ומשם נשתת כל העולם: