38:38ל״ח:ל״ח
1 א

בצקת עפר. ביום שיצקתי עפר:

2 ב

למוצק. ליסוד עולם באמצעיתו:

3 ג

ורגבים ידובקו. סביבותיו לצדדין עד כי נתמלא ארכו ורחבו: