38:36ל״ח:ל״ו
1 א

בטוחות. אלו הכליות:

2 ב

לשכוי. זה תרנגול לשון חכמים וי"א זה הלב שהוא שוכה וצופה ומחשב את הנולדות: