38:33ל״ח:ל״ג
1 א

משטרו. שטירת המזלות הממונים להביא על הארץ קור וחום קיץ וחורף: