38:31ל״ח:ל״א
1 א

מעדנות כימה. קישור כימ' שלא תצא כל קורותיו ויחריב את העולם בצינה:

2 ב

או מושכות כסיל תפתח. להוציא חמה להפיג צינתה של כימה: