38:30ל״ח:ל׳
1 א

כאבן מים יתחבאו. ע"י הקרח שמגליד טיפה שעל פניהם:

2 ב

ופני תהום יתלכדו. בו ויתאחזו כאחד: