38:3ל״ח:ג׳
1 א

אזר נא כגבר חלציך. רמז לו שיתעורר מן חלייו ויסוריו: