38:24ל״ח:כ״ד
1 א

יחלק אור. תימור של חמה מפציע לכאן ולכאן כקרני איל:

2 ב

קדים. שמש המזרח: