38:21ל״ח:כ״א
1 א

ידעת. כל זאת:

2 ב

כי אז תוולד. כשבראתים: