38:16ל״ח:ט״ז
1 א

נבכי ים. מסגרי ים כמו נבוכים הם בארץ (שמות י״ד:ג׳):