38:15ל״ח:ט״ו
1 א

וימנע. אז מרשעים אורם וכן הוא אומר וזרוע רמה תשבר: