38:14ל״ח:י״ד
1 א

תתהפך. בציורין:

2 ב

כחומר חותם. מטבע צורת האדם במותן ובתחיית המתים יחיו ויעמדו בלבושיהם: