37:7ל״ז:ז׳
1 א

ביד כל אדם יחתום. כשאדם חוטא לפניו האדם עצמו חותם כתב ידו ביום מותו על עבירות שעבר הכתובות לפניו:

2 ב

לדעת כל אנשי מעשהו. להודיע על מה הוא נידון: