37:6ל״ז:ו׳
1 א

כי לשלג יאמר. ע"י הקולות הללו:

2 ב

הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו. כלומר מד' רוחות יבא: