37:4ל״ז:ד׳
1 א

אחריו. של אותו אור, ישאג הרעם ומרעים בקול גאונו, והם ברקים ורעמים המביאים את המטר:

2 ב

ולא יעקבם. המקום:

3 ג

כי ישמע. לפניו קולו של מפגיע:

4 ד

יעקבם. יכריתם, ולשון משנה שנינו (סוטה טז ע"א) בשלש מקומות הלכה עוקבת מקרה: