37:20ל״ז:כ׳
1 א

היסופר לו כי אדבר. וכי כמדת הבריות הוא שצריך שיספרו אליו דברים היוצאים מפינו:

2 ב

אם אמר איש. אומר מפיו:

3 ג

כי יבולע. יגלה אליו מיד, כמו פן יבולע למלך (שמואל ב י״ז:ט״ז) יגלה, ורבותינו פירשו היסופר כל שבחו לו:

4 ד

כי אדבר. כי נדבר בו ובגבורתו, אם אמר איש, לספרם כולם:

5 ה

כי יבולע. ממקומו: