37:18ל״ז:י״ח
1 א

חזקים. הרקיעים:

2 ב

כראי מוצק. כראי שהנשים רואות בו, (מוצק טרישטייר והוא חזק ביותר):