37:11ל״ז:י״א
1 א

אף ברי. שם מלאך הממונה על העננים והוא יפיץ ענן מטרו של המקום:

2 ב

ענן אורו. ענן מטרו: