36:5ל״ו:ה׳
1 א

הן אל כביר. בחכמה וברחמים:

2 ב

ולא ימאס. עני:

3 ג

כביר כח לב. הוא להתנקם לפיכך לא יחיה רשע: