36:4ל״ו:ד׳
1 א

תמים דעות עמך. הנה אתחיל עתה לדבר עמך שאתה סבור שדעתך שלימה: