36:29ל״ו:כ״ט
1 א

אף אם יבין. או אם יבין אדם מה יש במפרשי עב, בתמיה:

2 ב

תשואות. לשון ערפל סוכתו: