36:27ל״ו:כ״ז
1 א

כי יגרע. כי ירבה כמו ותגרע שיחה (לעיל טו) ויש פותרים יגרעם מן השמים להורידם ארץ:

2 ב

ויזקו. הרקיעים את המטר:

3 ג

לאידו. לעננו: