36:25ל״ו:כ״ה
1 א

חזו בו. בפעלו:

2 ב

מרחוק. מיצירת עולם עד עכשיו: