36:24ל״ו:כ״ד
1 א

זכור. דרכיו ובהזכירך תשגיא מאליך שבח פועל מדותיו:

2 ב

אשר שררו אנשים. אשר ראו אנשים כמו (במדבר כ״ד:י״ז) אשורנו ולא קרוב: