36:18ל״ו:י״ח
1 א

כי חמה. גדולה תהיה:

2 ב

פן יסיתך. יצרך לדבר דברים:

3 ג

בשפק. בשפק זה אשר תשפק ותרב אמריך לאל ומאחר שתעלה החמה רב ממון אל יטך ממנה: