36:15ל״ו:ט״ו
1 א

יחלץ עני. את העני השם עצמו רש בדבר תחנונים:

2 ב

יחלץ. מגיהנם בשביל עניו שהביא עליו:

3 ג

ויגל בלחץ אזנם. בלחץ שהביא עליו מגלה את אזנו לאמר שוב אלי: