35:3ל״ה:ג׳
1 א

כי תאמר מה יסכן לך. דרכי יושר:

2 ב

מה אועיל. בצדקתי יותר מחטאתי: