35:14ל״ה:י״ד
1 א

אף כי תאמר. כ"ש אתה שאין צעקתך באה כי אם על ידו ואתה תאמר ותזעק על אשר לא תשורנו להתווכח עמו כלומר אותם הקובלים וצועקים אינו ממהר לענות' ואתה תצעק שלא תשורנו:

2 ב

דין לפניו. (דברך סס"א) בכל מקום שהוא:

3 ג

ותחולל. וקוה לתנחומין: