35:13ל״ה:י״ג
1 א

אך שוא לא ישמע. מיד:

2 ב

ושדי לא ישורנה. להנקם מיד אלא מאריך אפו: