35:12ל״ה:י״ב
1 א

שם יצעקו. וראה אשר שם צועקים העניים מפני גאון העושקים אותם והוא אינו עונה: