34:9ל״ד:ט׳
1 א

לא יסכן גבר. לא יהנה אדם אם מתמים דרכיו: