34:6ל״ד:ו׳
1 א

אכזב. אכזיב שופטי שלא דנני אמת:

2 ב

אנוש. חולה מכתי כמו ויאנש (שמואל ב יב):

3 ג

חצי. נגעי: