34:37ל״ד:ל״ז
1 א

יספוק. ל' רוב דברים והרמת קול:

2 ב

בינינו יספוק. הוא אומר מה לנו ולדבריו אף אמנם שגיתי אתי תלין (לעיל יט) ואינו יודע שאנו נענשים ומספיק לנו עונות על שאנו שומעים כך מפורש בויקרא רבה: