34:3ל״ד:ג׳
1 א

כי אוזן מלין תבחן. כאשר החיך יטעום האוכל: