34:27ל״ד:כ״ז
1 א

אשר על כן סרו מאחריו. כמו (מדבר י) על כן ידעת חנותינו במדבר כמו מפני אשר סרו מאחריו והביאו לפניו ועליו צעקת דלים: