34:24ל״ד:כ״ד
1 א

ירוע. ירוצץ כמו רוע התרועעה (ישעיה כד):

2 ב

ויעמד אחרים. במקומם: