34:23ל״ד:כ״ג
1 א

כי לא על איש ישים עוד. כלומר אמרת לא אך ישים בי (לעיל כג) רק חטאי לבדי ואני משיבך לא ישים הקב"ה על בריותיו עלילות תוספת על פשעם, עוד ל' תוספת:

2 ב

להלוך אל אל במשפט. כשהוא בא על בריותיו להתווכח עמהם: