34:20ל״ד:כ׳
1 א

רגע ימותו. כשירצה:

2 ב

וחצות לילה. כמו שעשה למצרים:

3 ג

יגועשו עם. כלומר ברגע יעבורו:

4 ד

ויסירו אביר. כח שלהם:

5 ה

לא ביד. לא ישנו בידם ואין להם כח: