34:19ל״ד:י״ט
1 א

אשר לא נשא פני שרים. כלומר למלך עולם אשר אין משוא פנים לפניו:

2 ב

שוע. שר כמו ולכילי לא יאמר שוע (ישעיהו ל״ב:ה׳):