34:17ל״ד:י״ז
1 א

האף שונא משפט. משפטו של שופ' צדק:

2 ב

יחבוש. המקום וא"ת אינו משפט כי לא כדין עשה אפשר זאת מי שהוא צדיק מאוד תרשיע:

3 ג

כביר. ל' מאוד: