33:9ל״ג:ט׳
1 א

חף. טהור ומשופשף כמו נזיר לא יחוף ראשו וכמו בכל חפין את הכלים: