33:7ל״ג:ז׳
1 א

ואכפי. כפייתי כמו אכף עליו פיהו (משלי יז):