33:27ל״ג:כ״ז
1 א

ישור על אנשים. יעשה שורות של אנשים כשניצול מחליו ויתודה ליוצרו:

2 ב

ולא שוה לי. לא נהיה לי שכר בדבריו: