33:24ל״ג:כ״ד
1 א

ויחוננו. המקום:

2 ב

פדעהו. כמו פדאהו אל"ף מתחלפ' בעיי"ן והענין מוכיח מצאתי כופר והוא פדיון: