33:23ל״ג:כ״ג
1 א

אחד מני אלף. במגידי פשעו והוא יליץ ישרו: