33:21ל״ג:כ״א
1 א

יכל בשרו מרואי. יחשך בשרו ממראה כמו כלו בדמעות עיני (איכה ב׳:י״א) מכלות עינים (ויקרא כו):

2 ב

ושופו עצמותיו. מתנתקין ממקומו, ושופו כמו דשף מדוכתיה (חולין מב):

3 ג

לא רואו. אין להם מראה ותואר: