33:20ל״ג:כ׳
1 א

וזהמתו חיתו לחם. ממאסתו נפשו וחייתו של חולה כל מאכל:

2 ב

ונפשי. מזהמת כל מאכל תאוה: